Google+
ZALOGUJ

Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” otwiera punkt konsultacyjno–doradczy dla najbliższych rodzin więźniów (m.in. żon, partnerek, dzieci). Zainteresowani będą mogli uzyskać poradę prawną z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, mieszkaniowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W przyszłości przewidziana jest możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu przez e-mail:

W dniu 12 września br. odeszła do Pana Grażyna RuchlewiczGrażyna

Pani Grażyna była we władzach Bractwa. Od czterech lat była członkinią Stowarzyszenia. Poświęcała swój wolny czas służbie osobom pozbawionym wolności w więzieniu na Służewcu. Brała udział w spotkaniach indywidualnych, przygotowywała również więźniów do przyjęcia sakramentów.
Była bardzo lubiana przez więźniów. Odważna i otwarta w tej posłudze, zawsze można było na nią liczyć, oddana pracy z więźniami.

Msza św. pogrzebowa śp. Grażyny Ruchlewicz będzie sprawowana w sobotę 26 września o godz. 11:00 w kościele św. Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce na cmentarzu bródnowskim w Warszawie.

XXIII Zjazd Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” odbył się 20 i 21 czerwca 2015 r. w Popowie. Tegoroczne spotkanie członków stowarzyszenia skoncentrowane było na wyborze nowego Zarządu organizacji oraz poświęcone zadumie nad naszym powołaniem i służeniem tym, do których jesteśmy posłani.

XXIII Zjazd Stowarzyszenia Bractwo Więzienne zakończył się Mszą Świętą koncelebrowaną w sanktuarium Matki Bożej Popowskiej.
Ksiądz Proboszcz miejscowej parafii modlił się w tej Mszy Świętej w intencji „Bractwa Więziennego”. W homilii podkreślił rolę wolontariuszy, którzy służą ludziom potrzebującym pomocy.

 

Droga Siostro, Drogi Bracie!

 


Serdecznie zapraszamy na XXIII Zjazd Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”, który odbędzie się w dniach 20 i 21 czerwca 2015r. w Popowie.

 

Tegoroczne spotkanie chcemy poświęcić zadumie nad naszym powołaniem i służeniem tym ludziom do Których jesteśmy posłani.